Rodas Consulting
 

Juridiske Tjenester

KØB AF EJENDOM

Kære kunde:


At købe en ejendom i Spanien kan være en drøm for mange, både fordi det er en god investering og samtidigt fordi det er en god måde at føle sig hjemme på, når man kommer til Spanien. Men De bør vide, at de Spanske love ofte er anderledes end dem De er vant til fra Deres hjemland, og for at undgå misforståelser, skuffelser og evt. bedrageri, er det vigtigt, at De får oplysninger af en specialist fra starten af.

 

Vi kan give Dem oplysninger og råd om hvordan forløbet af køb af fast ejendom fungere her i Spanien.

 

I dette brev giver vi Dem informatiom om, hvad som indgår i ydelsen AT KØBE FAST EJENDOM I SPANIEN.

Ydelsen omfatter følgende:

 

 • Forberede alle dokumenter til ansøgning af NIE nummer (ID/skattenummer for udlændinger).

 • Åbne bankkonto i Spanien. Ansøge om boliglån i Spanien.

 • Rådgive ved underskrivelse af købekontrakten og købeprocessen ved køb.

 • Udregning af udgifter ved ejendomskøb

 • Beregning af årlige omkostninger for ejendommen

 • Kontrollere betalning af automatiske bank betalninger

 • Oprette en fuldmagt for at underskrive skødet i Deres fravær

 • Rådgive ved overtagelse og tolkning af skødet

 • Betaling af alle skatter og afgifter ved købet

 • Vand- og el kontrakt og oprettelse af autogiro

 • Registrering af skødet hos ejendomsregistreringen

 • Afsluttende balance opgørelse

 

Med venlig hilsen

SERVICE YDELSER I.F.M. BOLIGLÅN

Vi har gode Spanske bankforbindelser, og kan derfor tilbyde Dem det bedste boliglån som passer til Deres behov.

 

Hvad indgår?

 

I denne ydelse indgår følgende:

 

 • Vælge den bedste bank med tanke på Deres behov

 • Forhandle frem den bedste aftale med de Spanske banker

 • Rådgivning under processen

 • Arrangere vurdering af ejendommen (vurderingen koster ca. 300 €, og betales direkte til banken)

 • Aflevering af det bindende tilbud fra banken

 • Åbne et bankkonto

 

De dokumenter som er nødvendige for alle låntagere er følgende:

 

HVIS DE ER FAST ANSAT:

 • De 3 seneste lønsedler

 • Den seneste selvangivelse

 • Kopi af pas eller opholdstilladelse

 • Kopi af NIE nummer

 • Kopi af seneste kontoudtog

 

HVIS DE HAR EGET FIRMA:

 

 • Den seneste firma selvangivelse

 • Kontoudtog for de sidste 2 år

 • Kopi af pas eller opholdstilladelse

 • Kopi af NIE nummer

 • Selskabsrapport/firmarapport udskrevet af en autoriseret revisor, som bekræfter Deres personlige udtræk i firmaet det seneste år.

 

Vær venlig opmærksom på, at de fleste Spanske udlånere vil bede om en kreditrapport. Den kan man ansøge om på internettet på www.experian.se

SKATTEREPRESENTANT FOR IKKE RESIDENTER.

Ifølge den Spanske Skattelov skal De betale skat for ikke residenter

(formueskat) hvert år, eftersom De ejer en ejendom i Spanien.

f.eks, hvis De købte en ejendom år 2004, skal De betale den årlige skat under år 2005 for det første år.

P.g.a dette og ifølge Spansk lov, skal De udse en skatterepresentant som udfører Deres skatteforpligtelser.

 

Skatterepresentanten er den person/firma, som er ansvarlig for Deres betalninger af skatter i Spanien.

 

Denne ydelse inkluderer:

 

 1. Studere kundens skattemæssige forhold

 2. Beregne, udfylde og betale den årlige formueskat for kundens regning

 

Selvom De har opholdstilladelse i Spanien, kan vi udføre Deres selvangivelse hvert år. Kontakt os gerne for at få mere information

 

Med venlig hilsen

OPRETTELSE AF ET SPANSK TESTAMENTE.

Når De har besluttet Dem for at købe en ejendom i Spanien, er De muligvis mere optaget af at tænke på, hvordan de skal bruge den i fremtiden, end af, hvad der sker med Deres ejendom efter Deres død. Trods dette, er det vigtigt at De tager Deres nødvendige forholdsregler for at sikre familjemedlemmer og andre anhørige ved Deres bortgang.

 

Hvis De ejer en ejendom i Spanien anbefaler vi, at de får oprettet et Spansk testamente.

 

Hvis De udelukkende stoler på et Skandinavisk testamente eller den arvelov som findes i Deres hjemland, kommer De at at møde mere byråkrati og højere administrationsomkostninger eftersom de relevante arvedokumenter skal oversættes til Spansk, bekræftes ved notarius og senere legaliseres med et specielt stempel som kaldes ”Apostille”. Denne procedure er meget dyr, kompliceret og langsommelig.

 

At oprette et Spansk testamente er en fornuftig beslutning, og den almindeligste måde er at oprette et ”åben testamente, som oprettes i nærværelse af den Spanske notarius. Det anbefales, at De tager kontakt med en Spansk advokat som opretter et testamente efter Deres ønsker.

 

Vores ydelser inkludere:

 

 1. Retshjælp ved notarius

 2. Testamente oversat og udskrevet til Spansk og Svensk

 

Med venlig hilsen

ARV I SPANIEN.

Hvem berører dette?

 

Denne ydelse berører de personer som i et Spansk testamente er indskrevet som arvinger af en formue i Spanien.

 

Hvad indgår i denne ydelse?

 

Ansøgning om dødsattest (hvis dødsfaldet skete i Spanien)

Ansøgning om den afdødes ”sidste vilje”.

Fremskaffelse af evt. testamente fra det Spanske notarius, hvor testamentet blev underskrevet.

Fordeling af arv ifølge det registrerede testamente.

Registrering af ejendommen i arvingens navn.

Betaling af diverse arveskatter.

 

Hvad indgår ikke i denne ydelse?

 

Afgifter til notarius

Udgifter for evt. oversættelse af dokumenter til Spansk

Udgifter for registrering af ejendommen

Skatter og afgifter

Kvist ved domstol for deling og fordeling af arv (i en sådan situation kan De kontakte os for at uddybe Deres personlige og specielle tilfælde)

NIE NUMMER.

Hvem er det til?

 

NIE nummer er et Spansk identifiseringsnummer (skattenummer), som gives til ikke-residenter, som ejer en ejendom i Spanien. Dette nummer behøver man ved de fleste offentlige registreringer og administrative procedure som udføres i Spanien. Bl.a ved køb eller salg af en ejendom, ved arv af formue i Spanien. Ved ansøgning om arbejdstilladelse og for at ansøge om boliglån eller andre slags lån, åbne bankkonto, betaling af skatter, ansøge om Spansk kørekort osv osv.

 

Hvad indgår i ydelsen?

 

NIE nummeret ansøger man om ved de Spanske politimyndigheder og følgende dokumenter skal medbringes:

 

 • Original pas og 1 kopi

 • NIE-ansøgningsblanketten udfyldt og underskrevet

 • 2 foto

 

Denne ydelse inkluderer:

 

 • Følge med Dem og ansøge om NIE nummeret (i Torrevieja, f.eks, anbefales at begynde med at stå i kø kl. 7 om morgenen, fordi kontoret kun udlevere 40 numre pr. dag, og er man ikke blandt en af de 40 personer, bliver man nødt til at komme tilbage igen dagen efter og stille sig i køen igen.

 • Modtage og udfylde ansøgningsblanketten

 • Modtage og udlevere/sende Deres NIE nummer til Dem.

OPHOLDSTILLADELSE.

Hvem er det til?

 

Denne ydelse er til de EU borgere, som har tænkt sig at opholde sig i Spanien i mere end 90 dage eller arbejde lovligt i Spanien.

Denne ydelse er også til dem som skal have fornyet sin opholdstilladelse.

 

Hvad indgår i ydelsen?

 

I ydelsen indgår følgende:

 

 • Analysere de specielle forhold for ansøgeren

 • Lovgyldige råd

 • Indhente de dokumenter som er nødvendige ved ansøgningen

 • Modtage og udfylde ansøgningsblanketterne

 • Følge op indtil kunden har fået sin opholdstilladelse

STARTE ET FIRMA I SPANIEN.

Beskrivelse

 

Opstart af et aktieselskab i Spanien

Denne ydelse inkludere:

 

 • Ansøge om godkendelse fra det Spanske handelskammer om at det firmanavn De vil have ikke allerede er registreret

 • Udskrivning af de officielle firmalove

 • De kan bruge Deres hjemmeadresse som registreret firmaadresse

 • 3006 € som min.lovgyldig aktiekapital

 • Oprettelse af firmaetskøde

 • Bestille tid ved notarius til underskrivelse af selskabsoprettelsen

 • Ansøge om temporært skatte nummmer (CIF) fra skattemyndighederne

 • Betale stempelafgift på 1 % af det oprindelige aktiekapital.

 • Ansøge om bekræftelse ved handelskammeret at firmaet er registreret efter det at oprettelsen er blevet udført

 • Være til stede ved notarius når underskrivelse af alle handlinger foretages

 • Registrere firmaet som aktivt selskab i Spanien ved skattemydighederne

UDDRAG AF EJENDOMSREGISTRET.

Hvem er denne ydelse afset til?

 

Denne ydelse er til dem som

 • Vil vide om ejendommen er registreret

 • Vil vide, hvem som ejer en ejendom og om der findes nogen skyld, belastninger, fortegnelser eller servituter.

 

Hvad indgår?

 

 • Ansøgning om uddrag af ejendomsregistret

 • Indhente information om ejendommen fra ejendomsregistret

 • Grundlæggende oversætning og tilbagegivelse af modtagne dokumenter til kunden

 

Vi har brug for følgende information:

 

 • Ejendomsregistreringsinformation (hvis De ved dette) eller

 • Annen information så som ejendomsadressen (by, gadenavn og nummer), nuværende eller tidligere ejer

 

Jo mere information, De giver os om ejendommen, jo lettere bliver det at lokalisere den i ejendomsregistret.

OPRETTELSE AF AUTOGIRO.

Hvem er det afset til?

 

Oprettelse af autogiro er en ydelse som tilbydes de som ejer en ejendom i Spanien og som giver os tilladelse til at underskrive vand, el, gas og telefon kontrakt og oprette autogiro med den bank som kunden har valgt.

 

Hvad indgår?

 

I ydelsen indgår, at vi kontakter de berørte firmaer og formidler kontrakten.

 

Før De starter.

 

De skal aflevere følgende:

 

 • Pas eller NIE nummer

 • Skøde eller privat købekontrakt (eller en anden form for bevis på, at kunden i hvis sted vi udføre ydelsen, er ejer til ejendommen)

 • Bankkontoinformation

 • Underskrevet fuldmagt, som giver os tilladelse til, at i kundens navn, oprette kontrakten på kundens vegne (vi skriver dokumentet)

RETSLIG HJÆLP TIL DIG OG DIN FAMILJE.

DEN RETSLIGE YDELSE SOM INDGÅR I DENNE PAKKE ER:

 

 • GRATIS speciel fuldmagt ( til representation ved rettegang)

 • GRATIS ansøgning om hjemme, livs og bil- forsikring

 • GRATIS ansøgning om sikkerhedssystem for ejendommen

 • GRATIS nøgletilsyn

 • GRATIS retslig rådgivning ved registrering af køretøj

 • GRATIS advokatudskrifter

 • GRATIS udforskning af dokumenter

 • GRATIS ansøgning om luftkonditionering

 • GRATIS retslig rådgivning

 

BRUG DENNE YDELSE OG DE FÅR 10% RABAT PÅ ANDRE RETSLIGE YDELSER

 

(ejerskiftehandlinger ved salg, opholdstilladelse, sygekort mm…)

 

FØRSTE.- GYLDIGHED: Denne kontrakt er gyldig et år fra den dato som kontrakten er underskrevet. Kontrakten fornyes automatisk fra år til år, hvis ikke nogen af parterne beslutter det modsatte og informere den anden part 60 dage i forvejen.

 

ANDEN.- OPDATERING: afgiften indexreguleres hvert år.

CIVILOV OG DOMSTOLSTVISTER.

Rodas Consulting S:L. tilbyder en ydelse som dækker kundens ønskemål og vi kan give kunden information på deres eget sprog. Vi giver råd,og når det er nødvendigt, forsvarer kunden indfor Spansk domstol.

 

Vi besvarer spørgsmål om behørighed, lemplig lov og det forsvar og juridiske rettigheder kunden har ved Spansk domstol.

 

Vores advokatkontor og medarbejdere kan hjælpe Dem med alle slags retslige spørgsmål, specielt vedrørende ejendoms- og bygge lov og vi kan tilbyde en række ydelser, som kan være Dem til hjælp.

 

Disse ydelser er følgende:

 

CIVIL LOV:

 

 • Ægteskab, separation og skilsmisse i Spanien

 • Trafiklov vedrørende trafikulykker i Spanien

 • Kontraktuoverensstemmelser (alle ejendomskontrakt, bygninger og kommercielle aftaler mm.)

 • Arv (arvetvist, fordeling og tildeling)

 • Gældskrav / forsikringskrav

 • Byggefejl / ejendomsskader

 • Forsinket overtagelsesdato /byggemesterens ansvar mm

 

KRIMINAL LOV: Behandling, ansøgning og klager i Spansk domstol)

f.eks. politirapport; forsvarsret for personer som er anklagede for lovoverrtædelse/bedrageri, aggression, trafikulykker med personskader mm.

 

ADMINISTRATIVE LOV (retslig behandling mod den Spanske centraladministration.

 

KOMMERCIEL LOV: (Oprettelse af selskab, kommerciel kontrakt, varermærke, patenter uphovsret, mm.)imagen
 
Home | Rättstjänsterna | Hvor Befinder Vi Os | Kontakt os Web utvecklades av Xalmar
logotipo © RODAS CONSULTING S.L. ER ET SELSKAB RIGISTRERET I SPANIEN MED ORGANISATIONSNR B-53805917 OG ER REGULERED AF SAMFUNDSSEKTORLOVEN